התחדשות עירונית

מסלול "פינוי-בינוי" הוא אחד המסלולים האפשריים כיום לביצוע פרויקטי התחדשות עירונית.

פעילות החברה במסגרת ההתחדשות העירונית מבוססת על הריסת הקיים ובנית מבנה מגורים חדש בלבד


התחדשות עירונית

התחדשות עירונית במסלול "פינוי-בינוי" הינה, בבסיסה, עיסקת קומבינציה בין יזם לבין בעלי זכויות במקרקעין (בעלי הדירות). בעלי הדירות מעבירים ליזם את זכויות הבניה שלהם ובתמורה הם מקבלים דירות חדשות ומשודרגות, בבניינים החדשים שיבנה היזם, על חשבונו, במקום הבניינים הישנים.


תמ"א 38

תכנית מתאר ארצית מס' 38 חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה המבנים הזכאים להיכלל בתכנית תמ"א 38 הם בנינים שהותרו לבניה לפני ינואר 1980 טרם כניסתו לתוקף של ת"י 413 תקן מחייב לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה החל מ14/04/2005 בו אושרה לראשונה התוכנית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה שתפקידה העיקרי טיפול בסיכונים הנובעים מרעידת אדמה


תיקון מס 1 לתמ"א 38

תמ"א 38.1 תוקן בשנת 2007 נועד בעיקרו לספק פרשנות מבהירה להוראות התוכנית כפי שהיא דהיינו חיזוק מבנה קיים ע"י תוספת ממ"ד ומרפסת שמש בתוספת של קומת מגורים אחת .


תיקון מס' 3 לתמ"א 38

תמ"א 38.3 תוקן במאי 2016 עיקר התיקון הרחבה של סל הזכויות מכח תמ"א 38 דהיינו תוספת של 2.5 קומות במקום קומה


תיקון מס' 2 לתמ"א 38

תמ"א 38.2 תוקן בשנת 2010 עיקר התיקון ,נוספה האפשרות לתוספת בניה במסגרת הקיימת ע"י הריסת הקיים ובנית מבנה מגורים חדש .


תיקון מס 3 א' לתמ"א 38

תמ"א א 38.3 תוקן בנובמבר 2016 תיקון שקבע נוסחה חדשה לחישוב של סל זכויות הבניה עפ"י כמות הקומות הקיימות , כלהלן תוספת של 1.5 למבנה מגורים בן קומה 1 , תוספת של 2.5 קומות עבור מבנה מגורים בן 2 קומות , תוספת של 3 קומות למבנה מגורים בן 3 קומות ,תוספת של 3.5 קו\מות למבנה מגורים בן 4 קומות ומעלה

״יהלום״, פתח תקווה

צור קשר