התחדשות עירונית

התחדשות עירונית הינה ביטוי כללי למגוון הליכים לשינוי אזורים עירוניים באמצעות שיפור ושדרוג מערך התשתיות, בנייני המגורים והמרחבים ציבוריים. התחדשות עירונית מתבצעת במסגרת הליך "תמ"א 38" או במסגרת הליך "פינוי בינוי". רשויות רבות מקדמות מיזמים אלה, מרחיבות את היקפם וביצועם לשם הגדלת היצע הדיור במרחב העירוני הבנוי.

התחדשות עירונית


התחדשות עירונית הינה ביטוי כללי למגוון הליכים לשינוי אזורים עירוניים באמצעות שיפור ושדרוג מערך התשתיות, בנייני המגורים והמרחבים ציבוריים. התחדשות עירונית מתבצעת במסגרת הליך "תמ"א 38" או במסגרת הליך "פינוי בינוי". רשויות רבות מקדמות מיזמים אלה, מרחיבות את היקפם וביצועם לשם הגדלת היצע הדיור במרחב העירוני הבנוי.

פינוי בינוי


פינוי בינוי הוא אחד המסלולים האפשריים כיום לביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית, בבסיסו עסקת קומבינציה בין היזם לבין בעלי הזכויות במקרקעין (בעלי הדירות). במסגרת העסקה מעבירים בעלי הזכויות במקרקעין את זכויות הבניה שלהם ליזם, ובתמורה מקבלים דירות משודרגות ובעלות ערך גבוה יותר, בבניינים החדשים שיבנה היזם, על חשבונו, במקום הבניינים הישנים.

פעילות החברה בתחום ההתחדשות העירונית מבוססת על פינוי בינוי, הריסת המבנה הקיים והקמת מבנה חדש, לאור היעילות והתועלת של מסלול בעבור הדיירים.

פינוי בינוי


פינוי בינוי הוא אחד המסלולים האפשריים כיום לביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית, בבסיסו עסקת קומבינציה בין היזם לבין בעלי הזכויות במקרקעין (בעלי הדירות). במסגרת העסקה מעבירים בעלי הזכויות במקרקעין את זכויות הבניה שלהם ליזם, ובתמורה מקבלים דירות משודרגות ובעלות ערך גבוה יותר, בבניינים החדשים שיבנה היזם, על חשבונו, במקום הבניינים הישנים.

פעילות החברה בתחום ההתחדשות העירונית מבוססת על פינוי בינוי, הריסת המבנה הקיים והקמת מבנה חדש, לאור היעילות והתועלת של מסלול בעבור הדיירים.

תמ"א 38


תכנית מתאר ארצית הכוללת אוסף תקנות לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. המבנים הזכאים להיכלל בתכנית תמ"א 38 הם בניינים שהותרו לבניה לפני ינואר 1980, טרם כניסתו לתוקף של תקן ישראלי 413 המחייב לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה. התוכנית אושרה לראשונה בתאריך 14/04/2005. התחדשות עירונית יכולה להתבצע במסלול זה ברמת הבניין הבודד, תוך חיזוק המבנה הקיים או הריסתו ובנייה של מבנה חדש במקומו.

התוכנית כוללת אוסף תקנות ולאורך השנים התקבלו מספר תיקונים ביניהם:
1תיקון מס' 1 לתמ"א 38 (תמ"א 38.1)

תוקן בשנת 2007. מספק פרשנות להוראות התוכנית כפי שהיא דהיינו חיזוק מבנה קיים ע"י תוספת ממ"ד ומרפסת שמש בתוספת של קומת מגורים אחת.

2תיקון מס' 2 לתמ"א 38 (תמ"א 38.2)

תוקן בשנת 2010. במסגרתו האפשרות לתוספת בניה במסגרת הקיימת ע"י הריסת הקיים ובנית מבנה מגורים חדש.

3תיקון מס' 3 לתמ"א 38 (תמ"א 38.3)

תוקן בשנת 2013. עיקר התיקון כולל הרחבה של סל הזכויות מכח תמ"א 38 דהיינו תוספת של 2.5 קומות במקום קומה.

4תיקון מס' 3 א' לתמ"א 38 (תמ"א 38.3)

תוקן בשנת 2016. התיקון כולל שינוי הוראות בנושא חישוב השטחים במסגרת הריסה ובניה מחדש. מטרתו לקבוע את היקף הזכויות המרבי שניתן לאשר מכוח התמ"א במסלול הריסה, זכויות שכאמור ניתן לאשר במסלול הריסה בנוסף על הזכויות החלות במגרש מכוח תכניות מפורטות.

תמ"א 38


תכנית מתאר ארצית הכוללת אוסף תקנות לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. המבנים הזכאים להיכלל בתכנית תמ"א 38 הם בניינים שהותרו לבניה לפני ינואר 1980, טרם כניסתו לתוקף של תקן ישראלי 413 המחייב לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה. התוכנית אושרה לראשונה בתאריך 14/04/2005. התחדשות עירונית יכולה להתבצע במסלול זה ברמת הבניין הבודד, תוך חיזוק המבנה הקיים או הריסתו ובנייה של מבנה חדש במקומו.

התוכנית כוללת אוסף תקנות ולאורך השנים התקבלו מספר תיקונים ביניהם:
1תיקון מס' 1 לתמ"א 38 (תמ"א 38.1)

תוקן בשנת 2007. מספק פרשנות להוראות התוכנית כפי שהיא דהיינו חיזוק מבנה קיים ע"י תוספת ממ"ד ומרפסת שמש בתוספת של קומת מגורים אחת.

2תיקון מס' 2 לתמ"א 38 (תמ"א 38.2)

תוקן בשנת 2010. במסגרתו האפשרות לתוספת בניה במסגרת הקיימת ע"י הריסת הקיים ובנית מבנה מגורים חדש.

3תיקון מס' 3 לתמ"א 38 (תמ"א 38.3)

תוקן בשנת 2013. עיקר התיקון כולל הרחבה של סל הזכויות מכח תמ"א 38 דהיינו תוספת של 2.5 קומות במקום קומה.

4תיקון מס' 3 א' לתמ"א 38 (תמ"א 38.3)

תוקן בשנת 2016. התיקון כולל שינוי הוראות בנושא חישוב השטחים במסגרת הריסה ובניה מחדש. מטרתו לקבוע את היקף הזכויות המרבי שניתן לאשר מכוח התמ"א במסלול הריסה, זכויות שכאמור ניתן לאשר במסלול הריסה בנוסף על הזכויות החלות במגרש מכוח תכניות מפורטות.