אביב אחימאיר Limited Edition
ביצוע שלד
פברואר 9, 2022
״פסגת אונו״ קרית אונו
ינואר 1, 2022

"DUNE" אשדוד

ביצוע 2 מגדלים מגורים 20 קומות + 16 וילות.

144

מספר יחידות

27,700²

שטח בניה

תהליך הבניה

  • פרויקט בוצע.100%