אור ומגדל על הפארק
דצמבר 1, 2020
“DUNE” אשדוד
דצמבר 12, 2017

אחימאיר 1 משה אביב

ביצוע שלד

תהליך הבניה

  • פרויקט השלד בוצע.70%