אזור
ינואר 29, 2022
״קק״ל ״22 גבעתיים
ינואר 1, 2022

בית עובדיה

בניין 5 קומות משרדים והייטק מעל קומת חניון

5,700²

שטח בניה

תהליך הבניה

  • פרויקט בוצע.100%