״לגון״ נתניה
דצמבר 1, 2020

"דן עדן" תל אביב | ביצוע שלד

הפרוייקט נבנה בשנת 2003-2004, קומפלקס מגורים של 3 בניינים מחוברים, בשיטת ברנוביץ׳ תוך עמידה בסטנדרטים גבוהים לתקופה.

תהליך הבניה

  • פרויקט בוצע.100%