אחימאיר 1 משה אביב
ביצוע שלד
דצמבר 1, 2020
״פסגת אונו״ קרית אונו
דצמבר 1, 2016

חריש

5 מבנים מעל קומת מסחר

129

מספר יחידות

4,000²

שטח בניה - קומת מסחר

26,000²

שטח בניה - מבנים

30,000²

סה"כ שטח בניה

תהליך הבניה

  • פרויקט בוצע.100%