אביב אחימאיר Limited Edition
ביצוע שלד
פברואר 9, 2022
״פסגת אונו״ קרית אונו
ינואר 1, 2022

חריש

5 מבנים מעל קומת מסחר

129

מספר יחידות

4,000²

שטח בניה - קומת מסחר

26,000²

שטח בניה - מבנים

30,000²

סה"כ שטח בניה

תהליך הבניה

  • פרויקט בוצע.100%