חריש
ינואר 30, 2022
אזור
ינואר 29, 2022

״פסגת אונו״, קרית אונו

השתתפות בביצוע 2 בניינים מתוך 3.

182

מספר יחידות

32,000²

שטח בניה

תהליך הבניה

  • פרויקט בוצע.100%